• Data beskyttelse

 • Vi er meget tilfredse med din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en meget høj prioritet for os. En brug af vores internetsider er grundlæggende muligt uden nogen angivelse af personlige data. Men hvis et registreret ønsker at bruge vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt med personlig databehandling. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er påkrævet, og der ikke er noget retsgrundlag for sådan behandling, søger vi generelt det registrerede samtykke. Behandling af personoplysninger, som f.eks. Navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer på en registrerede, er altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med vores landespecifikke privatlivspolitik. Gennem denne privatlivspolitik søger vores firma at informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personlige oplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Derudover informeres de registrerede om deres rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik. Som controller har vi implementeret en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personlige data behandlet via denne hjemmeside. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, således at absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund er enhver berørt berettiget til at indsende personoplysninger til os på andre måder, f.eks. Via telefon.
 • 1. Definitioner
 • Vores privatlivspolitik er baseret på den terminologi, der anvendes af den europæiske tilsynsmyndighed ved udstedelsen af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå, både for offentligheden og for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi gerne på forhånd forklare den anvendte terminologi.
 • Blandt andet bruger vi følgende udtryk i denne privatlivspolitik:
 • a) personlig data
  Personlige data betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “registrerede”). En fysisk person anses for at være identificerbar direkte eller indirekte, især ved tilknytning til en identifikator som et navn med et identifikationsnummer, med lokaliseringsdata, med en online identifikator eller med en eller flere specielle egenskaber, der udtrykker fysiske, fysiologiske , denne fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet kan identificeres.
 • b) den pågældende
  Berørt person er en identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige.
 • c) forarbejdning
  Behandling betyder enhver proces eller serie af operationer relateret til personoplysninger, såsom indsamling, indsamling, organisering, organisering, lagring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, anvendelse med eller uden hjælp af automatiserede procedurer offentliggørelse ved indsendelse, formidling eller anden form for bestemmelse, forsoning eller forening, begrænsning, sletning eller destruktion.
 • d) Begrænsning af forarbejdning
  Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.
 • e) profilering
  Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der indebærer brug af sådanne personlige oplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende jobpræstationer, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser , pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af den fysiske person.
 • f) pseudonymisering
  Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysninger ikke længere kan tildeles et bestemt registreret uden yderligere oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger holdes adskilt og underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger ikke tildelt til en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 • g) controller eller controller
  Den registeransvarlige eller controller er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, organ eller organ, der alene eller i samspil med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger. Når formålet med og midlerne til sådan behandling er fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for hans udpegelse være fastsat i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning.
 • h) processor
  En processor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organ eller organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.
 • i) modtager
  Modtageren er en fysisk eller juridisk person, agentur, agentur eller anden enhed, til hvem Personoplysninger udleveres, uanset om det er tredjepart. Myndigheder, der måtte modtage personoplysninger i henhold til EU-lovgivningen eller national ret i forbindelse med en bestemt mission, betragtes ikke som modtagere.
 • j) tredje partier
  Tredje er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organ eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og de personer, der er bemyndiget under registeransvarlige eller processoren til at behandle personoplysningerne.
 • k) Samtykke
  Samtykke er ethvert udtryk for vilje frivilligt og utvetydigt udstedt af den registrerede i form af en erklæring eller anden entydig bekræftende handling, der udtrykker den registrerede, at de samtykker i behandlingen af de personoplysninger, der vedrører dem, er.

 

 • 2. Navn og adresse på controlleren
 • Den person, der er ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslovgivninger i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser med databeskyttelse er:
 • Elmar Heilsberger

  Apto 8

  Pda Les Sorts 8

  E-43320 Pratdip

  Espana / Spanien

 • E-Mail: kontakt@eh-content.de
 • 3. Cookies
  Vores hjemmesider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser. Mange websites og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en streng, hvorigennem internet sider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte websteder og servere at skelne individets browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres af den unikke cookie ID. Ved brug af cookies kan vi give brugere af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookies. Ved hjælp af en cookie er oplysninger og tilbud på vores hjemmeside kan optimeres i brugerens forstand. Cookies tillader os, som allerede nævnt, at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel skal brugeren af ​​et websted, der anvender cookies, ikke genindtræde deres legitimationsoplysninger hver gang de besøger hjemmesiden, fordi dette gøres af hjemmesiden og cookien gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er kagen til en indkøbskurv i online-butikken. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie. Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsigter permanent indstillingen af ​​cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores hjemmeside være fuldt anvendelige.
 • 4. Indsamling af generelle data og oplysninger
 • Vores hjemmeside indsamler en række generelle data og oplysninger hver gang hjemmesiden er tilgængelig af en berørt person eller et automatiseret system. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De (1) browsertyper og -versioner, der anvendes, (2) operativsystemet, der benyttes af adgangssystemet, (3) hjemmesiden, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores hjemmeside (såkaldte henvisningsberetninger), (4) delsiderne , som er tilgængelig via (5) dato og klokkeslæt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokol (IP) adresse, (7) internetudbyderen af ​​adgangs systemet og (8) andre lignende data og oplysninger Anvendes i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer. Når vi bruger disse generelle data og oplysninger, trækker vi ikke konklusioner om den pågældende. I stedet kræves disse oplysninger for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside og annoncere det, (3) at sikre, at vores informationsteknologiske systemer fortsætter og at teknologi på vores hjemmeside og (4) at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til retsforfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymiserede data og oplysninger bliver derfor statistisk evalueret af os på den ene side og yderligere med det formål at øge privatlivets fred og datasikkerhed i vores firma for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data, der leveres af en berørt person. Behandling af data (kunde- og kontraktdata)
  Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger, for så vidt som de er nødvendige for etablering, indhold eller ændring af det juridiske forhold (lagerdata).
 • Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakten for tjenester og digitalt indhold
 • Vi overfører kun personoplysninger til tredjeparter, hvis dette er nødvendigt i løbet af kontrakten, for eksempel til den bank, der er ansvarlig for behandlingen af betalinger. En yderligere overførsel af data finder ikke sted, eller kun hvis du udtrykkeligt har givet tilsagn om overførslen. En overførsel af dine data til tredjepart uden udtrykkeligt samtykke, som f.eks. Til reklameformål, forekommer ikke. Grundlaget for databehandling er Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO, som tillader behandling af data til udførelse af en kontrakt eller prækontraktive foranstaltninger.
 • 5. Registrering på vores hjemmeside
 • Den registrerede har mulighed for at registrere sig på controllerens hjemmeside og levere personlige data. De personlige data, der skal sendes til controlleren, er afledt af den respektive indgangsmaske, der anvendes til registreringen. De registrerede personoplysninger indsamles og opbevares udelukkende til kontrollørens interne brug og til eget brug. Regulatoren kan arrangere overførslen til en eller flere processorer, såsom en pakke service, der også bruger personoplysningerne kun til intern brug, der kan tilskrives controlleren. Ved registrering på controllerens hjemmeside, IP-adressen tildelt af internettet tjenesteleverandør (ISP) hos den registrerede, lagres datoen og tidspunktet for registreringen også. Opbevaring af disse data foregår på baggrund af, at kun misbruget af vores tjenester kan forhindres, og disse data, hvis det er nødvendigt for at afklare begåede lovovertrædelser. I denne henseende er opbevaring af disse data nødvendig for at sikre controlleren. En videregivelse af disse data til tredjeparter er ikke så længe der ikke er nogen lovpligtig forpligtelse til at videregive eller offentliggørelse af retshåndhævelse. Ved registrering af den registrerede, der frivilligt leverer personoplysninger, tjener den registeransvarlige at give den registrerede indhold eller tjenester, der på grund af sagens art kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan frit ændre de personoplysninger, der er angivet ved registreringen, til enhver tid eller slette dem fuldstændigt fra datastyrelsens database. Kontrolløren skal til enhver tid på anmodning give oplysninger til de enkelte registrerede om, hvilke personoplysninger om den registrerede er gemt. Derudover korrigerer eller sletter dataansvarlig personoplysninger efter anmodning eller meddelelse fra den registrerede, for så vidt dette ikke strider mod lovbestemte krav til opbevaring. Alle registrerede registrerede er tilgængelige for den registrerede som kontaktperson i denne sammenhæng.
 • 6. Abonnement på vores nyhedsbrev
 • På vores hjemmeside får brugerne mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Hvilke personlige data overføres til den registeransvarlige, når man bestiller nyhedsbrevet resultaterne fra den indgangsmaske, der anvendes til dette formål. Elmar Heilsberger informerer sine kunder og forretningsforbindelser med jævne mellemrum ved hjælp af et nyhedsbrev om tilbud. Nyhedsbrevet til vores firma kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig emailadresse og (2) den registrerede registrerer nyhedsbrevet. Af juridiske årsager sendes en bekræftelses-e-mail til den e-mail-adresse, der er indtastet af en berørt person for første gang til nyhedsbrevet i dobbeltindmeldingsproceduren. Denne bekræftelsesemail tjener til at kontrollere, om ejeren af ​​e-mail-adressen som den berørte person har godkendt modtagelsen af ​​nyhedsbrevet. Når du registrerer dig for nyhedsbrevet, gemmer vi også IP-adressen på det computersystem, som den pågældende bruger på Registreringsdato samt dato og tidspunkt for registrering som angivet af internetudbyderen (ISP). Indsamlingen af ​​disse data er nødvendig for at kunne forstå (mulig) misbrug af den registreres e-mail-adresse på et senere tidspunkt og giver derfor de juridiske sikkerhedsforanstaltninger for den registeransvarlige. Personoplysningerne indsamlet i forbindelse med Registrering af nyhedsbrevet vil udelukkende blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Derudover kan abonnenter af nyhedsbrevet informeres via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af ​​nyhedsbrevet eller registreringen, som det kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevet eller tekniske ændringer. Der er ingen overførsel af de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med nyhedsbrevet til tredjepart. Abonnement på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den pågældende. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet os til nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Med henblik på at tilbagekalde samtykket findes der et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt at afmelde nyhedsbrevet til enhver tid direkte på controllers hjemmeside eller informere styreenheden på en anden måde.
 • 7. Klick Tipp
 • Denne hjemmeside bruger klik-tip til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherds Bush Road, London W6 7NJ, Det Forenede Kongerige. Klick Tipp er en tjeneste, der hjælper dig med. afsendelse af nyhedsbreve kan organiseres og analyseres. De data, der indtastes af dig med henblik på nyhedsbrev abonnement vil blive gemt på klick-tipp.Data-analysereservicere. Hvis vi sender nyhedsbreve ved hjælp af et klik-tip, kan vi afgøre, om en nyhedsbrev har været åbnet og hvilke link er blevet klikket på. Klick-Tipp gør det også muligt for os at opdele nyhedsbrevmodtagerne i forskellige kategorier (såkaldt tagging). I dette tilfælde kan nyhedsbrevmodtagerne f.eks. efter køn, personlig præference (for eksempel vegetarisk eller ikke-vegetarisk) eller kundeforhold (f.eks. kunde eller potentiel kunde). På denne måde kan nyhedsbreve være bedre tilpasset de respektive målgrupper. Yderligere information findes på: https://www.klick-tipp.com og https://www.klick-tipp.com/manual. Hvis du ikke ønsker en analyse ved at klikke på tip, skal du derfor afmelde nyhedsbrevet. Til dette giver vi i hver nyhedsbrev et tilsvarende link.
 • Retsgrundlag
  Databehandlingen foregår på grundlag af dit samtykke (Art. 6 (1) tændt. DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Lovligheden af de allerede afsluttede databehandlingsoperationer forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.opbevaringstidDen data, der er deponeret hos os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os fra nyhedsbrevet indtil din aflysning og slettes efter annullering af nyhedsbrevet både fra vores servere og fra klick-tippens servere. Data, der er blevet opbevaret til andre formål hos os (f.eks. E-mail-adresser til medlemmerne) forbliver upåvirket. For yderligere oplysninger henvises til Klick-Tipps privatlivspolitik på: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung.
 • Konklusion af en ordrebehandlingsaftale
  Vi har indgået en kontrakt for databehandlingskontrakt med Click Tip, hvor vi forpligter Klick Tipp til at beskytte vores kunders data og ikke dele det med tredjepart.
 • 8. Kontakt via hjemmesiden
 • Elmar Heilsberger’s hjemmeside indeholder lovmæssige bestemmelser, der giver mulighed for hurtig elektronisk kontakt til vores firma samt en øjeblikkelig kommunikation med os, som også indeholder en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse) . Hvis en berørt person kontakter datastyringen via e-mail eller via et kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede stiller til rådighed automatisk. Sådanne personlige oplysninger, der leveres frivilligt af en registrer til den registeransvarlige, opbevares med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Der er ingen videregivelse af disse personoplysninger til tredjeparter.
 • 9. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data
 • Den registeransvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen eller, hvis det kræves af den europæiske lovgiver og andre lovgivere i love eller forskrifter, er den pågældende registeransvarlige stillet til rådighed .Hvis opbevaringsformål udelades, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de europæiske direktiver eller forordninger eller andre relevante lovgivningsperioder udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blokeres eller slettes i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.
 • 10. Den registreredes rettigheder
 • a) Ret til bekræftelse
  Hvert registrer har ret til, som den europæiske retlige og regulerende myndighed har givet, at kræve, at den registeransvarlige bekræfter, om personoplysninger vedrørende ham / hende behandles. Hvis en berørt person ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren.
 • b) Ret til information
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, skal have ret til at give de europæiske lovgivere og lovgiveren til enhver tid ret til at hente oplysninger fra den registeransvarlige gratis om de personoplysninger, der er lagret om ham, og en kopi af disse oplysninger. Derudover har den europæiske lovgiver og regulator givet den registrerede følgende oplysninger: behandling af de kategorier af personoplysninger, der behandles modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet afsløret eller stadig afsløres, navnlig modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
  hvis det er muligt, den planlagte varighed, for hvilken personoplysningerne skal opbevares eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for at fastslå, hvor længe der eksisterer en ret til rettelse eller sletning af de personoplysninger, der vedrører dem, eller begrænsningen af behandlingen af registeransvarlig eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af eksistensen af en ret til appel til en tilsynsmyndighed, hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om dataernes oprindelse består i, at der findes automatiseret beslutningstagning herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og – i hvert fald i disse tilfælde – meningsfuld information om den pågældende logik og omfanget og den påtænkte indvirkning af denne behandling på den registrerede
  Endvidere har den registrerede ret til adgang til, om personoplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at få oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overførslen. Hvis et registreret ønsker at benytte sig af denne ret til information, kan han til enhver tid kontakte en medarbejder af controlleren.
 • c) Ret til berigtigelse
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret, der er givet af det europæiske direktiv og den regulerende myndighed, til at kræve øjeblikkelig korrektion af ukorrekte personoplysninger vedrørende dem. Endvidere har den registrerede ret til at anmode om fuldførelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring, under hensyntagen til formålet med behandlingen. Hvis en berørt person ønsker at udøve denne ret til rettelse, kan de ved når som helst kontakt en medarbejder hos controlleren.
 • d) Ret til aflysning (ret til at blive glemt)
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, skal have ret til at få de europæiske direktiver og tilsynsmyndigheder til at kræve, at den registeransvarlige straks sletter de personoplysninger, der vedrører ham, forudsat at en af følgende grunde er opfyldt, og behandlingen er ikke påkrævet: personoplysninger er indsamlet til sådanne formål eller på anden måde behandlet, for hvilke de ikke længere er nødvendige. Den pågældende berører det samtykke, som forarbejdningen var baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2 a) i GDPR og mangler andre retsgrundlag for behandlingen.
  Ifølge art. 21, stk. 1, i GDPR, behandler den registrerede behandlingen, og der er ingen berettigede grunde til at behandlingen eller den registrerede gør indsigelse mod proceduren i henhold til art. 21 (2) GDPR-behandling. Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
  Sletting af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt. Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der udbydes i overensstemmelse med art. 8 stk. 1 DS-GVO. Hvis en af ​​de ovennævnte grunde er korrekte, og en berørt person ønsker at sørge for sletning af personoplysninger, der er hos os, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren. Vores medarbejder vil sørge for, at slukkeanmodningen straks opfyldes. Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af os, og hvis vores virksomhed er ansvarlig for at slette personoplysninger som den ansvarlige i henhold til Art. 17 stk. 1 DS-GVO skal vi træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen. Informer andre datakontrollanter, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, at den registrerede har anmodet om, at disse andre datakontrollere sletter alle links til sådanne personoplysninger eller kopier eller gentagelser af sådanne personoplysninger, for så vidt behandlingen ikke er nødvendig. Vores medarbejder vil arrangere det nødvendige i individuelle tilfælde.
 • e) Ret til begrænsning af forarbejdning
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret, der er givet af det europæiske direktiv og den regulerende myndighed, til at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af følgende betingelser gælder: Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede for en tidsperiode, der gør det muligt for den ansvarlige person at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
  Behandlingen er ulovlig, den registrerede nægter at slette de personlige data og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysninger. Kontrolleren har ikke længere brug for personoplysninger til forarbejdning, men den registrerede kræver, at de hævder, udøver eller forsvarer juridiske krav.
  Den berørte person har indsigelse mod forarbejdning acc. Kunst. 21 stk. 1 DS-GVO, og det er endnu ikke klart, om den ansvarlige persons legitime grunde opvejer den pågældende persons skyld.
  Hvis en af ovennævnte betingelser er opfyldt, og en berørt person ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der er opbevaret af os, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren. Vores medarbejder vil medføre begrænsning af behandlingen.
 • f) Dataoverførbarhed
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, skal have ret til at få de personoplysninger, der er meddelt ham / hende, tildelt den registeransvarlige af den registrerede i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format . Det har også ret til at overføre disse data til en anden person, der er ansvarlig uden hindring af den registeransvarlige, til hvem personoplysningerne blev fremlagt, forudsat at behandlingen er baseret på samtykket i henhold til art. 6 (1) (a) GDPR eller Art. 9, stk. 2, litra a), i GDPR eller en kontrakt i henhold til GDPRs artikel 6, stk. 1, litra b), og behandling på automatiseret måde, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelse af en opgave af almen interesse eller i udøvelsen af den officielle myndighed, som er blevet tildelt den registeransvarlige. Ved udøvelsen af ​​deres ret til dataoverførbarhed i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR har den registrerede ret til at indhente, at personoplysningerne overføres direkte fra en controller til en anden, hvor det er teknisk muligt og i så fald ikke påvirker andres rettigheder og friheder. For at hævne retten til dataoverførbarhed kan den registrerede til enhver tid kontakte en af ​​vores medarbejdere.
 • g) Ret til indsigelse
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, skal til enhver tid af det europæiske direktiv og den regulerende myndighed have ret til at behandle personoplysninger i forbindelse hermed i henhold til artikel 6, stk. 1 ( e) eller f DS-GVO modsætter sig. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Ved indsigelse vil vi ikke længere behandle personlige data, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandling, der overstiger de registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er med henblik på at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav. Hvis vi behandler personoplysninger med henblik på at drive direkte post, har den registrerede ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også for profilering, så vidt det er forbundet med sådan direkte mail. Hvis den registrerede modsætter sig behandling til direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål. Desuden har den registrerede ret af grunde, der skyldes deres særlige situation, mod behandling af personoplysninger vedrørende til dem, som vi udfører for videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89 (1) DS-BER Til indsigelse, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at opfylde en opgave af almen interesse. For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede direkte kontakte nogen af ​​vores medarbejdere. Den registrerede er ligeledes fri i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58 / EF, at udøve sin ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.
 • h) Automatiske beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret til, som den europæiske lovgiver og lovgiver har givet, ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, der har retsvirkning på det eller i på lignende måde, påvirker det væsentligt; medmindre afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den registeransvarlige, eller (2) tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og at lovgivningen fastsætter passende foranstaltninger til beskytte de berørte personers rettigheder og friheder og den berettigedes interesser eller (3) med den registreres udtrykkelige samtykke. Hvis afgørelsen (1) er påkrævet for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den berørte person og den registeransvarlige eller (2) den finder sted med udtrykkelig samtykke fra dataene emne skal Elmar Heilsberger træffe passende foranstaltninger for at beskytte rettighederne og frihederne og de autoriserede personer Interesser hos den registrerede, herunder i det mindste retten til at modtage en persons kontrol af en person, at udtrykke sin egen stilling og til at deltage i konkurrencen beslutningen. Hvis den registrerede ønsker at stole på automatiserede beslutningsret, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.
 • i) Ret til at tilbagekalde et samtykke om databeskyttelse
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger i henhold til det europæiske direktiv og den regulerende myndighed. Hvis den registrerede ønsker at hævde deres ret til at inddrage samtykke, kan de , når som helst kontakt en medarbejder hos controlleren.
 • 11. Fortrolighedspolitik om brug og brug af Facebook
 • Controlleren har integrerede komponenter af firmaet Facebook på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk. Et socialt netværk er et internetbaseret socialt møderum, et online-fællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til deling af synspunkter og oplevelser, eller giver internettet mulighed for at levere personlige eller forretningsmæssige oplysninger. Facebook giver brugerne af sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og socialisere via venneanmodninger. Facebooks operationsselskab er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Den person, der er ansvarlig for behandlingen af ​​personoplysninger, hvis en berørt person bor uden for USA eller Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland. Hver gang en af ​​de enkelte sider af denne websitet, som drives af controlleren, og som en Facebook-komponent (Facebook plug-in) er integreret på, aktiveres internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologi system automatisk af den respektive Facebook-komponent, hvilket giver en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent i Facebook for at downloade. En oversigt over alle Facebook plug-ins findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Som en del af denne tekniske proces modtager Facebook information om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der er besøgt af den pågældende. Hvis den pågældende er logget ind på Facebook, genkender Facebook ved hvert besøg på vores hjemmeside af den registrerede og under hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores hjemmeside, hvilken specifik underside af vores hjemmeside besøgte den pågældende person. Disse oplysninger indsamles via Facebook-komponenten og tildeles af Facebook til den pågældende Facebook-konto hos den registrerede. Hvis den pågældende person aktiverer en af ​​de Facebook-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, f.eks. Knappen “Ligesom”, eller hvis den berørte person kommenterer, tildeler Facebook denne information til den personlige Facebook-brugerkonto for den pågældende person og sparer denne personlige data modtager Facebook altid information via Facebook-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er samtidigt logget ind på Facebook på tidspunktet for adgang til vores hjemmeside; Dette sker uanset om personen klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Facebook ikke er ønsket af den berørte person, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebook-konto, før du ringer til vores hjemmeside. Datapolitikken udgivet af Facebook, som er tilgængelig hos https://de-de.facebook.com/about/privacy/, giver information om indsamling, behandling og brug af personlige data af Facebook. Det forklarer også hvilke muligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover er der forskellige applikationer, som gør det muligt at undertrykke datatransmission til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke dataoverførsel til Facebook.
 • 12. Databeskyttelsesbestemmelser for brug og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
 • Controlleren har integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende til hjemmesider. En webanalyseservice indsamler blandt andet data om, hvilken hjemmeside en berørt person er kommet til på et websted (såkaldte henvisningsberettigede), hvilke delsider på hjemmesiden der blev adgang til, eller hvor ofte og hvor lang tid opholdet var en underside. En webanalyse bruges hovedsagelig til at optimere en hjemmeside og costbenefitanalyse af internetannoncering. Virksomheden i Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Controlleren bruger Tilføjelse “_gat._anonymizeIp” til webanalyse via Google Analytics. Dette tillæg vil forkorte og anonymisere IP-adressen på det registreredes internetadgang, hvis Google får adgang til vores websteder fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgsstrømme på vores hjemmeside. Google bruger bl.a. de data og oplysninger, der er opnået for at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside, for at kompilere for os onlinerapporter, der viser aktiviteterne på vores hjemmeside og at levere andre tjenester relateret til brugen af ​​vores hjemmeside. Google Analytics bruger en cookie på den pågældende persons informationsteknologi system. Hvilke cookies er der allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at bruge denne cookie kan Google analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Hver gang et af siderne på denne hjemmeside åbnes af controlleren og en Google Analytics-komponent er integreret i den, startes internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologi system automatisk af den pågældende Google Analytics-komponent. For at indsende data til Google med henblik på online analyse. Som en del af denne tekniske proces modtager Google oplysninger om personlige data, som f.eks. Den pågældende persons IP-adresse, som Google bl.a. bruger til at spore besøgernes og klikets oprindelse og derefter gøre kommissionsopgørelser mulige.
 • Cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, som f.eks. Adgangstid, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af ​​besøg hos den registrerede. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres dine personlige oplysninger, herunder IP-adressen til den internetforbindelse, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart. Den berørte person kan forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside som vist ovenfor til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsigter permanent indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Desuden kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer. Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af data genereret af Google Analytics til brug for denne hjemmeside og behandlingen af ​​disse data af Google. For at gøre dette skal personen downloade og installere en browser-tilføjelse på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser tilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript, at ingen data og oplysninger om websitbesøg kan overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browser-tilføjelsen betragtes af Google som en modsigelse. Hvis det registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller enhver anden person inden for deres kontrolområde, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browsertilføjelsen. Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics forklares mere detaljeret på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
 • 13. Privatlivspolitik for brug og brug af Google Remarketing
 • Controlleren har integrerede Google Remarketing-tjenester på denne hjemmeside. Google Remarketing er en funktion i Google AdWords, der gør det muligt for en virksomhed at vise annoncer til sådanne internetbrugere, der tidligere har været på virksomhedens hjemmeside. Integrationen af ​​Google Remarketing gør det derfor muligt for et firma at oprette brugervenlig reklame og dermed vise internetbrugernes interesserelaterede annoncer. Google Remarketing Services-firmaet er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Formålet med Google Remarketing er at vise interessebaseret annoncering. Google Remarketing giver os mulighed for at vise annoncer via Google-netværket eller se dem på andre websteder, der er skræddersyet til internetbrugernes individuelle behov og interesser. Google Remarketing placerer en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Hvilke cookies er der allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien kan Google genkende besøgende på vores hjemmeside, hvis han efterfølgende ringer til websteder, der også er medlemmer af Googles annoncenetværk. Ved hvert besøg på et websted, hvor Google Remarketing er blevet integreret, identificeres personens internetbrowser automatisk med Google. Som en del af denne tekniske proces modtager Google viden om personlige data, som f.eks. IP-adressen eller surfingadfærden hos brugeren, som Google bl.a. bruger til at vise interesseret reklame. Cookien gemmer personlige oplysninger, som f.eks. Internettet sider, der er besøgt af den registrerede. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres dine personlige oplysninger, herunder IP-adressen til den internetforbindelse, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart. Den berørte person kan forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside som vist ovenfor til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsigter permanent indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Desuden kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer. Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering. For at gøre dette skal den pågældende have adgang til linket www.google.com/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretager de ønskede indstillinger der. Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 • 14. Fortrolighedspolitik for brug og brug af Google AdWords
 • Controlleren har integreret Google AdWords på denne hjemmeside. Google AdWords er en internetannonceringstjeneste, der gør det muligt for annoncører at køre annoncer både på Googles søgemaskine og på Google-netværket. Google AdWords tillader en annoncør at foruddefinere søgeord, der kun viser en annonce på Googles søgemaskineresultater, når søgemaskinen henter et søgeordsrelateret søgeresultat. I Google-netværket distribueres annoncerne til emne-relevante websider ved hjælp af en automatiseret algoritme og i overensstemmelse med tidligere definerede søgeord. Virksomheden i Google AdWords Services er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Formålet med Google AdWords er at fremme vores hjemmeside ved at vise interessebaseret annoncering på tredjepartswebsteder og i søgemaskinens resultater fra Google-søgemaskinen og ved at vise reklamer på vores hjemmeside. Hvis en berørt person når vores hjemmeside via En Google-annonce, en såkaldt konverterings cookie, bliver gemt på Googles informationsteknologisystem af Google. Hvilke cookies er der allerede blevet forklaret ovenfor. En konverterings cookie mister sin gyldighed efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den pågældende. Om konverterings cookien, hvis cookien endnu ikke er udløbet, spores der om, hvorvidt visse undersider, såsom indkøbskurven fra et online-butikssystem, blev tilgængelige på vores hjemmeside. Konverterings cookien fortæller både os og Google, om en berørt person, der kom til vores hjemmeside via en AdWords-annonce genereret indtægt, dvs. afsluttet eller annulleret et køb. De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverterings cookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistik for vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker bruges herefter af os til at bestemme det samlede antal brugere, der er blevet sendt til os via AdWords-annoncer, for at bestemme succesen eller fejlen i deres AdWords-annonce og for at optimere vores AdWords-annoncer til fremtiden, hverken vores virksomhed eller nogen anden Google AdWords-annoncør modtager oplysninger fra Google, der kunne identificere den registrerede. Konverterings cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, såsom de websider, der er besøgt af den berørte person. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres dine personlige oplysninger, herunder IP-adressen til den internetforbindelse, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart. Den berørte person kan forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside som vist ovenfor til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsigter permanent indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en konverterings cookie på den pågældende persons informationsteknologi system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google AdWords, slettes når som helst via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer. Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering. For at gøre dette skal den pågældende have adgang til linket www.google.com/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretager de ønskede indstillinger der. Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 • 15. Beskyttelse af personlige oplysninger til brug og brug af Jetpack til WordPress
 • Controlleren har integreret Jetpack på denne hjemmeside. Jetpack er et WordPress plug-in, der giver yderligere funktionalitet til operatøren af ​​et internetside baseret på WordPress. Jetpack tillader blandt andet webstedets operatør et overblik over de besøgende på webstedet. Ved at vise relaterede bidrag og publikationer eller evnen til at dele indhold på webstedet, er det også muligt at øge antallet af besøgende. Derudover er sikkerhedsfunktioner integreret i Jetpack, så en Jetpack-brugerwebsite er bedre beskyttet mod brute-force-angreb. Jetpack optimerer og fremskynder også indlæsningen af ​​billeder indbygget i hjemmesiden. Operationsselskabet til Jetpack plug-in til WordPress er Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Operationsselskabet bruger sporingsteknologien hos Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA. Jetpack sætter en cookie på den pågældende persons informationsteknologi. Hvilke cookies er der allerede blevet forklaret ovenfor. Hver gang et af siderne på denne hjemmeside åbnes af controlleren og en Jetpack-komponent er integreret, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologi system automatisk anmodet af Jetpack-komponenten til analyse for at indsende til Automattic. Som en del af denne tekniske proces lærer Automattic om data, der senere vil blive brugt til at kompilere et overblik over besøgene på stedet. De opnåede data bruges til at analysere den registreredes adfærd, der har adgang til controllers hjemmeside og evalueres med det formål at optimere hjemmesiden. De data, der indsamles via Jetpack-komponenten, vil ikke blive brugt til at identificere den registrerede uden forudgående, udtrykkeligt og udtrykkeligt samtykke fra den registrerede. Dataene er også noteret i Quantcast. Quantcast bruger dataene til samme formål som Automattic. Den berørte person kan forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som vist ovenfor, til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsiger permanent indstillingen af ​​cookies . En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Automattic / Quantcast i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologi system. Derudover kan cookies, der allerede er indstillet af Automattic, slettes til enhver tid via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer. Desuden har den registrerede mulighed for at protestere mod og forhindre detektion af de data, der genereres af Jetpack-cookien til brug for denne hjemmeside og behandling af disse data ved Automattic / Quantcast. Hertil kommer, at den pågældende skal trykke på opt-out-knappen under linket https://www.quantcast.com/opt-out/, som sætter en opt-out cookie. Opt-out-cookie-sætningen mod indsigelsen vil blive anbragt på det informationsteknologisystem, der anvendes af den registrerede. Hvis cookies på den berørte persons system slettes efter en appel, skal den registrerede revidere linket og indstille en ny opt-out-cookie. Men ved at indstille opt-out-cookien er der mulighed for, at controllers internetsider kan kan ikke længere anvendes fuldt ud af den registrerede. Automatiskes gældende privatlivspolitik er tilgængelig på https://automattic.com/privacy/. Quantcasts gældende privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.quantcast.com/privacy/.
 • 16. Fortrolighedspolitik for brug og brug af Pinterest
 • Controlleren har integrerede komponenter fra Pinterest Inc. på denne hjemmeside. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et online-fællesskab, der normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til deling af synspunkter og oplevelser, eller giver internettet mulighed for at levere personlige eller forretningsmæssige oplysninger. Pinterest gør det blandt andet muligt for brugere af det sociale netværk at offentliggøre billedsamlinger og individuelle billeder samt beskrivelser af virtuelle pinboards (såkaldte pinnings), som igen kan deles af andre brugere (såkaldte repinnen) eller kommenterede .Pinterests operativselskab er Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, USA. Hver gang en af ​​de enkelte sider på denne hjemmeside opkaldes af controlleren og en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin) er blevet integreret, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologi system automatisk pinterested. Komponent forårsager en repræsentation af den tilsvarende Pinterest-komponent i Pinterest, der skal downloades. Mere information om Pinterest er tilgængelig på https://pinterest.com/. Som en del af denne tekniske proces er Pinterest opmærksom på, hvilken specifik bund på vores hjemmeside, der er besøgt af den pågældende. Hvis den registrerede er logget ind på Pinterest på samme tid, anerkender Pinterest ved hvert besøg af vores hjemmeside den registrerede og i løbet af hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores hjemmeside, hvilken specifik underside af vores hjemmeside besøgte den registrerede. Disse oplysninger indsamles af Pinterest-komponenten og tildeles af Pinterest til den relevante Pinterest-konto hos den registrerede. Hvis den berørte person aktiverer en Pinterest-knap, der er integreret på vores hjemmeside, tildeler Pinterest disse oplysninger til den pågældende persons personlige Pinterest-brugerkonto og gemmer disse personlige data. Pinterest modtager altid oplysninger via Pinterest-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er samtidig logget ind på Pinterest på tidspunktet for adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den berørte person klikker på Pinterest-komponenten eller ikke. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Pinterest af den pågældende ikke er hensigten, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af din Pinterest-konto, før du ringer til vores hjemmeside. Interesses privatlivspolitik, tilgængelig hos https://about.pinterest.com/privacy-policy, giver indsigt i indsamling, behandling og brug af personlige oplysninger af Pinterest.
 • 17. Privacy Policy for brug og brug af YouTube og Vimeo
 • Youtube
  Controlleren har integreret YouTube-komponenter på denne hjemmeside. YouTube er en internetvideoportal, der giver videoudgivere mulighed for frit at se videoklip og andre brugere til gratis visning, bedømmelse og kommentarer. YouTube gør det muligt at offentliggøre alle typer videoer, så både komplette film- og tv-udsendelser, men også musikvideoer, trailere eller brugerfremstillede videoer via internetportalen er tilgængelige. YouTube’s operativselskab er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Ethvert besøg på et af siderne på dette websted, der drives af controlleren og indarbejder en YouTube-komponent (YouTube-video), forårsager automatisk Internetbrowseren om emnetes informationsteknologisystem, der repræsenteres af den respektive YouTube-komponent, for at downloade en illustration af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Flere oplysninger om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/en/. Som en del af denne tekniske proces vil YouTube og Google være opmærksom på, hvilken specifik bund på vores websted personen besøger. Hvis personen er logget ind på YouTube samtidig, genkender YouTube ved at kalde en underside, der indeholder en YouTube-video , hvilken specifikke bund på vores hjemmeside besøgte den pågældende. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og er knyttet til den berørte persons YouTube-konto. YouTube og Google modtager altid information via den YouTube-komponent, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på YouTube samtidig med adgangen til vores hjemmeside Dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis sådanne oplysninger ikke er bestemt til at blive videregivet til YouTube og Google af den pågældende person, kan sidstnævnte forhindre overførslen i at logge ud af deres YouTube-konto, før du ringer til vores hjemmeside. YouTube’s privatlivspolitik, tilgængelig på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, identificerer indsamling, behandling og brug af personligt identificerbare oplysninger af YouTube og Google.
 • Vimeo
  Vores hjemmeside bruger plugins fra video portalen Vimeo. Leverandøren er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA. Hvis du besøger nogen af vores websteder udstyret med et Vimeo-plugin, vil du blive forbundet til Vimeos servere. Den fortæller Vimeo-serveren hvilken af vores sider du besøgte. Derudover får Vimeo din IP-adresse. Dette gælder også, hvis du ikke er logget ind på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. Oplysningerne indsamlet af Vimeo overføres til Vimeo-serveren i USA. Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, tillader du Vimeo at tilknytte din surfingadfærd direkte med din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto. For mere information om, hvordan du håndterer brugerdata, se Vimeos fortrolighedspolitik på https://vimeo.com/privacy.
 • 18. Retsgrundlag for forarbejdningen
 • Kunst. 6 jeg tændte En DS-GMO tjener vores firma som retsgrundlag for forarbejdning, hvor vi opnår samtykke til et bestemt forarbejdningsformål. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, som for eksempel i forbindelse med forarbejdning, der er nødvendig for levering af varer eller levering af anden tjeneste eller overvejelse, skal forarbejdning være baseret på Art. 6 jeg tændte b DS-GMO. Det samme gælder for behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre for kontraktlige foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af henvendelser om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, som kræver behandling af personoplysninger, såsom opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på Art. 6 jeg tændte c DS-GMO. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger kræves for at beskytte den registreredes eller en anden fysiske personers vitale interesser. Det ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende i vores lokaler blev skadet, og hans eller hendes navn, alder, sygesikring eller anden vigtig information skulle videreføres til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Derefter ville behandlingen være baseret på Art. 6 jeg tændte d DS GMO’er er baseret.
  I sidste ende kunne behandlinger være baseret på Art. 6 jeg tændte f DS GMO’er er baseret. Behandlingsoperationer, der ikke er omfattet af et af ovenstående retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandling er nødvendig for at sikre vores virksomheds eller en tredjemands berettigede interesser, medmindre interessen, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for den pågældende berører . Sådanne behandlinger er særligt tilladte, fordi de specifikt er nævnt af den europæiske lovgiver. I den henseende fandt den, at en berettiget interesse kunne antages, hvis den registrerede er en kunde hos den registeransvarlige (betragtning 47, andet punktum, DS-BER).
 • 19. Kvalificerende interesser i den behandling, som kontrollanten eller en tredjepart forfølger
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på artikel 6, jeg tændte. f DS-GMO er vores legitime interesse i at drive vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.20. Varighed for opbevaring af personoplysninger Kriteriet for varigheden af opbevaring af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter deadline vil de tilsvarende data blive slettet rutinemæssigt, hvis de ikke længere er forpligtet til at opfylde kontrakten eller at indlede en kontrakt.
 • 21. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser for udlevering af personoplysninger Nødvendighed for indgåelse af kontrakten Den registreredes forpligtelse til at fremlægge personoplysninger mulige konsekvenser af ikke-bestemmelse
 • Vi præciserer, at tilvejebringelsen af ​​personoplysninger er delvis påkrævet ved lov (såsom skatteregler) eller kan skyldes kontraktlige ordninger (f.eks. Entreprenørens detaljer). Sommetider kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at en berørt person giver os personoplysninger, der efterfølgende skal behandles af os. For eksempel er den registrerede forpligtet til at give os personlige oplysninger, når vores firma indgår en kontrakt med hende. Manglende fremlæggelse af personoplysninger vil betyde, at kontrakten med den pågældende ikke kunne lukkes. For at de personlige oplysninger skal kunne fremsendes af den berørte person, skal den pågældende kontakte en af ​​vores medarbejdere. Vores medarbejder vil i hvert enkelt tilfælde informere den enkelte om, hvorvidt levering af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller kræves for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at levere personoplysningerne, og hvad ville er opstået som følge af manglende levering af personoplysninger.
 • 22. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning.
 • Som ansvarlig virksomhed afstår vi fra automatisk beslutningstagning eller profilering.
 • Denne privatlivspolitik blev oprettet af generaldirektøren for generaldirektoratet for GDD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som fungerer som eksterne databeskyttelsesofficer Memmingen i samarbejde med advokaten for databeskyttelseslov Christian Solmecke.